میلان

سرکنسول

بسمه تعالی

آقای داریوش صولت سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۹آبان ۱۳۹۸با آقای رناتو ساکونه فرماندار میلان ملاقات و با ارائه روانامه خود به ایشان رسما ماموریت خویش را آغاز کرد.