ساعات کاری بخش کنسولی میلان (پاسخگویی تلفنی)
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 14 الی 16
ساعات کاری بخش کنسولی میلان (مراجعه حضوری)
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 الی 12/30
ساعات کار سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 08:30 صبح الی 16:30
ساعات کار باجه های کنسولی سفارت
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 09:00 الی 12:30 (آخرین پذیرش در ساعت 12:30 خواهد بود )

گالری فیلم